Multimedia Đọc Báo in

Thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện Lắk

14:02, 29/08/2021

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Lắk khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cho ý kiến, tán thành và thống nhất giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện Lắk theo đề án đã trình trước đó.

Theo Đề án số 255/ĐA-UBND, ngày 10-8-2021 của UBND huyện Lắk thì qua 13 năm hoạt động (từ năm 2008), Phòng Y tế đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế và đạt được nhiều kết quả.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đồng thời một số chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế hiện đang trùng lặp với Trung tâm Y tế huyện, gây ra sự chồng chéo nên việc giải thể Phòng Y tế là  thực sự cần thiết.

Lực lượng y tế huyện Lắk lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 cho người dân ở xã Yang Tao. (Ảnh minh họa)
Lực lượng y tế huyện Lắk lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 cho người dân ở xã Yang Tao. (Ảnh minh họa)

Theo đó, sau khi giải thể Phòng Y tế thì chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện Lắk; đồng thời nộp lại con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về nhân sự thì hiện nay Phòng Y tế không có công chức lãnh đạo, vì vậy đối với công chức chuyên môn, UBND huyện sẽ thực hiện việc điều động, bố trí theo thẩm quyền; chuyển các biên chế (1 chuyên viên và 2 cán sự) cho Văn phòng HĐND và UBND huyện để  tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế và các phòng chuyên môn khác bảo đảm trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; đối với tài sản là phòng làm việc thì giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận và quản lý theo quy định…

Sau khi Phòng Y tế giải thể, các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện công tác phối hợp trên lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế tại Văn phòng HĐND và UBND huyện. Các công việc tham mưu để thực hiện giải thể Phòng Y tế phải hoàn thành trước ngày 31-8-2021; Phòng Y tế chính thức giải thể kể từ ngày 1-9-2021.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.