Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

11:07, 07/09/2021

Ngày 6-9, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 8471/UBND-TH, ngày 6-9-2021 về tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18-9-2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 2249-CV/TU, ngày 22-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có hành vi vi phạm theo Kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo.

th

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)

Cụ thể: Thống nhất tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk gồm: ông Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Hiệu trưởng; ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng; bà Vũ Thị Thanh Hiển, Phó Hiệu trưởng và ông Trịnh Đức Long, nguyên Phó Hiệu trưởng về những khuyết điểm, sai phạm theo Kết luận thanh tra số 731/KL-SGDĐT, ngày 26-5-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 419/TTr-NV.II ngày 18-8-2021, của Thanh tra tỉnh và Công văn số 8201/UBND-KGVX, ngày 27-8-2021 của UBND tỉnh.

Đề nghị các ông, bà nêu trên làm bản tự kiểm điểm về những nội dung sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật đối với các hành vi sai phạm. Bản kiểm điểm của cá nhân cần phải đảm bảo các nội dung giải trình những nội dung sai phạm, những khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của các nội dung sai phạm; biện pháp khắc phục, giải pháp khắc phục hậu quả trong thời gian tới và tự nhận hình thức xử lý phù hợp với tính chất và mức độ sai phạm.

UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung sai phạm; tổng hợp bản kiểm điểm, trích ngang lý lịch của các cá nhân nêu trên và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) tổng hợp trước ngày 10-9-2021 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định.
 

Minh Minh


Ý kiến bạn đọc