Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M’gar: Vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn

16:28, 28/10/2021

Ngày 28-10, Đoàn kiểm tra CCHC (CCHC) năm 2021 của tỉnh (Đoàn kiểm tra số 2038) đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện CCHC đối với UBND huyện Cư M’gar và hai xã Quảng Tiến, Cư Suê theo hình thức trực tuyến.

Qua đó, Đoàn kiểm tra đánh giá: Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chương trình CCHC của huyện Cư M’gar đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Huyện Cư M’gar cơ bản thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ CCHC. Số hồ sơ xử lý trên iGate có tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng cao hiệu quả, chất lượng.

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Cư Mgar theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)
Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Cư M'gar theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-4-2021 (thời điểm kiểm tra) trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 18.969 hồ sơ mức độ 3, 5.571 hồ sơ mức độ 4 và thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được 47 hồ sơ. Đến nay 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng chữ ký số cá nhân, chữ ký số chuyên dùng của tổ chức để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. Trong đó, 13/13 cơ quan chuyên môn, 17/17 xã, thị trấn đã thực hiện ký số văn bản đi. Việc triển khai đăng ký mới và thay đổi thông tin chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý các dịch vụ công trực tuyến cũng đang được quan tâm thực hiện…

Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế: Huyện chưa có sáng kiến CCHC được công nhận và áp dụng rộng rãi. Việc cập nhật hồ sơ, tiến độ, kết quả, giải quyết TTHC trên hệ thống iGate, trên địa bàn huyện thực hiện chưa tốt, chưa đầy đủ; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn (trong 4 tháng đầu năm 2021, có 19/42.110 hồ sơ trễ hạn, chiếm 0.045% tổng số hồ sơ giải quyết). Việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính qua hệ thống Một cửa điện tử liên thông (iGate) thực hiện chưa đạt 100% (chỉ đạt 28,5%); tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, 4 xử lý và trả kết quả qua hệ thống iGate còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra...

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh chụp màn hình)
Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh chụp màn hình)

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện Cư M’gar và hai xã Quảng Tiến, Cư Suê cần xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với các sở, ban, ngành, khẩn trương rà soát danh mục TTHC để cung cấp tối đa 100% TTHC đủ điểu kiện lên mức độ 4; triển khai thanh toán điện tử đối với các dịch vụ công có thu phí, lệ phí…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.