Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng các phương án huy động nhân lực thu hái cà phê trong điều kiện dịch COVID-19

11:25, 25/10/2021

UBND tỉnh vừa có công văn về việc xây dựng các phương án huy động nhân lực thu hái cà phê trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch COVID-19. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chủ động xây dựng phương án huy động nhân lực thu hái cà phê cho phù hợp với các trường hợp diễn biến dịch bệnh có thể xảy ra. 

Cụ thể: Trường hợp 1, địa phương nằm trong cấp 1 (cấp độ dịch) nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Trường hợp 2, địa phương nằm trong cấp 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Trường hợp 3, địa phương nằm trong cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Trường hợp 4, địa phương nằm trong cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

Đối với trường hợp 3 và trường hợp 4, không chỉ thu hoạch cà phê mà việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, thu hoạch các loại nông sản khác cũng sẽ khó khăn. Do đó, các địa phương cần chủ động, chú ý hơn đến trường hợp này.

Trong quá trình xây dựng phương án huy động nhân lực thu hái cà phê, các địa phương cần rà soát và huy động các nguồn nhân lực sau: huy động tối đa nguồn nhân lực tại chỗ; trong trường hợp cần thiết, UBND các địa phương làm việc trực tiếp với cơ quan Quân sự địa phương để thống nhất, có văn bản báo cáo đề xuất UBND tỉnh, cơ quan Quân sự cấp tỉnh xem xét huy động các lực lượng vũ trang tham gia thu hái cà phê. 

th
Người dân trên địa bàn tỉnh phấn khởi bước vào vụ thu hái cà phê. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, hiện nay nguồn lao động từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh tương đối lớn, UBND các địa phương cần có kế hoạch huy động, sử dụng nguồn nhân lực này, tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cập nhật thông tin, tổ chức, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án huy động nhân lực thu hái cà phê cho phù hợp với diễn biến dịch bệnh, đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương trong quá trình xây dựng phương án huy động nhân lực thu hái cà phê, chủ động liên hệ với Sở NN-PTNT để được hướng dẫn. 

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến thu mua sản phẩm của người dân vừa đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu phòng, chống dịch.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định phòng dịch tại các địa phương; phối hợp với các địa phương phòng ngừa, kiểm soát nguồn lây nhiễm COVID-19 đối với sản phẩm trước khi tiêu thụ tại các thị trường.

Hiện nay, niên vụ cà phê chuẩn bị vào vụ thu hoạch chính, do đó cần nguồn nhân lực lớn để thu hái, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. Qua theo dõi, mùa vụ thu hoạch cà phê bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 hàng năm, thời điểm thu hoạch rộ toàn tỉnh cần khoảng hàng triệu công lao động, những năm trước đây nhân lực của tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 20% lao động, còn lại phải huy động từ các tỉnh khác...

Minh Minh


Ý kiến bạn đọc