Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

16:22, 31/12/2021

Sáng 31/12, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; đại diện các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối truyền đạt, quán triệt những văn bản của Trung ương, gồm: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Những điều đảng viên không được làm" và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về "Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm"; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ.

Đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối cũng đã truyền đạt, quán triệt tới đại biểu dự hội nghị các văn bản: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" và các văn bản có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc