Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương

17:52, 22/12/2016

Ngày 22-12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VI; trưởng, phó các Ban Đảng và đoàn thể trực thuộc; bí thư và phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; báo cáo viên của Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cụ thể gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

Trên cơ sở nắm bắt tinh thần cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết trên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc trong tổ chức, học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đàm Thuần

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk.