Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác phát triển kinh tế tập thể

15:35, 30/12/2021

Ngày 30/12, Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng và đại diện cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, qua 20 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW, hoạt động khu vực KTTT, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng. Cụ thể, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 608 HTX, trong đó có 390 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 218 HTX phi nông nghiệp, tăng 400 HTX so với năm 2003.

Kinh tế hợp tác tạo việc làm cho 21.000 lao động thường xuyên, tăng 113% so với 20 năm trước, thu nhập bình quân tăng 10 lần trong giai đoạn này. Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, số lượng các HTX mới ngày càng tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, các HTX từng bước hoạt động ổn định. Qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

Trong những năm qua, địa phương đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực KTTT. Cụ thể, có 10 HTX được hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng nhà kho, xưởng chế biến, hạ tầng thuỷ lợi, với kinh phí 32,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng 66 mô hình HTX điển hình tiên tiến, tổng kinh phí gần 7,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh đã cho 123 HTX vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền 45,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp, các ngành, địa phương đã thực hiện các chương trình hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại…

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng khu vực KTTT còn chậm và thiếu ổn định; đa phần HTX có quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, số lượng thành viên còn thấp; nguồn kinh phí từ ngân sách thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn hạn hẹp; bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 còn chồng chéo, bất cập…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HTX để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho HTX phát triển. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong công tác phát triển KTTT và nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về KTTT.

í thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị xây dựng các mô hình KTTT kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai có hiệu quả Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình KTTT, HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tại các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và thi hành Luật HTX năm 2012.

Minh Thông

 


Ý kiến bạn đọc


Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.