Multimedia Đọc Báo in

Làm rõ sai phạm trong việc thi công đường Trường Sơn Đông trên đất rừng chưa chuyển đổi

09:31, 17/02/2022

Liên qua đến việc san ủi trái phép rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để thi công đường Trường Sơn Đông, UBND tỉnh vừa có Công văn số 1148-UBND-NNMT về việc kiểm tra việc thi công dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban quản lý Dự án 46 đình chỉ ngay việc thi công công trình đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk, trên đất rừng chưa được quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xác minh, xử lý các sai phạm trong việc thi công công trình đường Trường Sơn Đông trên đất rừng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Khẩn trương tham mưu thực hiện và báo cáo các nội dung của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 8650/UBND-NNMT, ngày 10/9/2021 về việc thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5077/BNN-TCLN, ngày 11/8/2021; rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng, loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) thực tế cần chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3377/SNN-CCKL, ngày 20/10/2021; Công văn số  2902/SNN-CCKL, ngày 13/9/2021.

Hiện trường vụ việc. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường đôn đốc UBND huyện Krông Bông trong việc phối hợp với Ban Quản lý Dự án 46 kiểm tra, rà soát, lập điều chỉnh vị trí, quy mô, địa điểm công trình dự án (gói thầu H2) và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Bông và cập nhật vị trí, ranh giới vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Krông Bông. Chủ trì phối hợp với UBND huyện Lắk làm rõ tính pháp lý của Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Lắk về việc thu hồi 167.239,9 m2 của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tại xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông có thuộc phạm vi ủy quyền theo quyết định số 3225/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Drắk giám sát chặt chẽ, không cho các đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình trên đất rừng chưa được chuyển mục đích sử dụng, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật để phục vụ cho quá trình điều tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng; đôn đốc Ban Quản lý Dự án 46 - Bộ Tổng tham mưu: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tập trung chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện: Lắk, M’Drắk, Krông Bông tăng cường giám sát các đơn vị chủ rừng có tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua; kịp thời phát hiện và ngăn chặn nếu các đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình trên đất rừng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đối với UBND các huyện: Lắk, M’Drắk, Krông Bông nơi có đường Đông Trường Sơn đi qua tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện giám sát chặt chẽ, không cho các đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình trên đất rừng chưa được chuyển mục đích sử dụng; thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật và Quyết định số 3225/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông trên địa bàn quản lý.

Yêu cầu UBND huyện Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vi phạm.

Rừng bị san ủi để thi công đường
Rừng bị san ủi để thi công đường.

Trước đó, các lực lượng chức năng của tỉnh trong quá trình kiểm tra việc thi công Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện trong quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua xã Bông Krang (huyện Lắk) thuộc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đơn vị thi công đã tiến hành san ủi trái phép 15,45 ha rừng tại khoảnh 9 tiểu khu 1383 và các khoảnh 1, 2, 5, 6 tiểu khu 1402; trong đó diện tích đo đếm được là khoảng 12,45 ha và diện tích ước lượng (taluy) khoảng 3 ha; mức độ thiệt hại về rừng là 100%. Chiều dài tuyến đường đã san lấp khoảng 7 km. Quan sát hiện trường dọc theo tuyến đường chỉ thấy còn rải rác một số gốc cây bị múc bật gốc, một số cây rừng khác bị đất đá san lấp chôn vùi để lộ ra phần ngọn cây rừng. Toàn bộ diện tích rừng bị san ủi là rừng đặc dụng chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để chuyển sang mục đích khác.

Máy móc, lán trại đơn vị thi công để lại ở hiện trường.

Theo UBND tỉnh, liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác để thi công đường Trường Sơn Đông, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 5077/BNN-TCLN, ngày 11/08/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 8650/UBND-NNMT, ngày 10/9/2021 yêu cầu chủ đầu tư Bộ Tổng tham mưu-Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan liên quan của các tỉnh có Dự án đi qua rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án trên toàn tuyến dài 657 km để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho toàn dự án theo đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa có báo cáo về rà soát các diện tích rừng cần chuyển mục đích trên Dự án đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, các trình tự thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác vẫn chưa được thực hiện.

Vạn Tiếp

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia