Multimedia Đọc Báo in

Báo Đắk Lắk và Huyện ủy M’Drắk ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền

18:31, 01/08/2022

Chiều 1/8, Báo Đắk Lắk và Huyện ủy M’Drắk tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022 – 2025. Tham dự buổi lễ có Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M'Drắk Hồ Duy Thành cùng các phòng, ban liên quan của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất ký kết nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm, gồm: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M'Drắk lần thứ XI, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy M'Drắk nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu, định hướng phát triển của huyện trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện M'Drắk.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện MDrắk phát biểu tại lễ ký kết.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M'Drắk Hồ Duy Thành phát biểu tại lễ ký kết.

Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội... Đồng thời, tuyên truyền tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, năng lực cạnh tranh nổi trội, những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của huyện, quảng bá giới thiệu hình ảnh huyện năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước; tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng... diễn ra trên địa bàn huyện.

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M'Drắk Hồ Duy Thành cho biết, đời sống kinh tế - xã hội ở trên địa bàn huyện M’Drắk còn gặp nhiều khó khăn, do đó rất cần sự phối hợp tuyên truyền của cơ quan báo Đảng địa phương để thông qua việc phối hợp tuyên truyền, những tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện M’Drắk, góp phần kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến tham quan, đầu tư vào huyện. Đồng thời, nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm sự ổn định, đồng thuận phát triển nhanh và bền vững của huyện M’Drắk.

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện MDrắk Hồ Duy Thành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025.
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M'Drắk Hồ Duy Thành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản nhấn mạnh, trong những năm qua Báo Đắk Lắk đã khẳng định được vị trí, vai trò của tờ báo Đảng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện M'Drắk nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ việt Nam huyện M’Drắk, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.

Minh Thuận - Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.