Multimedia Đọc Báo in

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai

14:45, 16/09/2022

Sáng 16/9, Đoàn giám sát số 46 của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp và đất ở) và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, giai đoạn 2016 - 2021.

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ TN&MT về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong giai đoạn 2016 – 2021, Sở TN&MT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hằng năm; phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 106/NQ-CP, ngày 14/8/2018.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện và đôn đốc triển khai thực hiện. Kết quả, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương và đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; qua đó đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương, là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) tỉnh Đắk Lắk, Sở TN&MT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang xây dựng kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Dự kiến Sở sẽ hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định và tổ chức chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2022.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Đình Nhuận thông tin về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Đình Nhuận thông tin về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai cũng được chú trọng. Từ năm 2016 – 2021, Sở đã triển khai 39 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại 110 đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng đất. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm; đồng thời khẩn trương khắc phục, sửa chữa những sai sót đã được chỉ ra.

Đối với việc cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân, trong 6 năm (2016 – 2021) đã cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân được 35.270 ha/397.729 ha, chiếm 8,87%; trong đó đất ở cấp được 542 ha/11.399 ha, đất nông nghiệp cấp được 34.727 ha/386.329 ha.

Thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Về kết quả chuyển mục đích sử dụng đất, trong giai đoạn này, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép các tổ chức chuyển 99,67 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; đã tiếp nhận và giải quyết 23.632 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 407 ha…

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở TN&MT làm rõ một số vấn đề liên quan đến những vướng mắc, tồn tại: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh và Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện phê duyệt còn chậm so với kế hoạch; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thấp; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cũng như cấp giấy CNQSDĐ lần đầu; những tồn tại liên quan đến công tác cán bộ, đặc biệt là ý thức của cán bộ các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trong việc chấp hành, thực thi công vụ; kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đôi lúc còn trễ hẹn, kéo dài thời gian giải quyết…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Trần Phú Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Trần Phú Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Trần Phú Hùng đề nghị Sở TN&MT tăng cường công tác phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở; quan tâm, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quy định của pháp luật; hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ của địa phương.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp dự án treo, quy hoạch treo, chậm đưa đất vào sử dụng, lấn chiếm trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục quan tâm thông tin tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức về công tác quy hoạch để tránh việc khiếu nại, khiếu kiện.

Sở TN&MT cũng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ địa chính cấp xã trong việc kê khai đăng ký, xét cấp giấy CNQSDĐ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, nhanh chóng khắc phục những vướng mắc, tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc