Multimedia Đọc Báo in

Rà soát công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa X

11:32, 29/11/2022

Sáng 29/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022. Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng đồng chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo đánh giá tại phiên họp, trong tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; trong đó tổ chức thành công Kỳ họp Chuyên đề lần thứ bảy.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 11 nghị quyết (2 nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 nghị quyết cá biệt). Các nghị quyết của kỳ họp đã được ban hành ngay sau khi kết thúc kỳ họp và kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đúng thời gian quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tốt kế hoạch giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân và các nhiệm vụ phát sinh.

Trong tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 26 đơn, thư của công dân; trong đó có 4 đơn khiếu nại; 3 đơn tố cáo; 19 đơn kiến nghị, phản ảnh. Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 9 đơn, thư đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; lưu 17 đơn, thư…

Đại biểu tham dự phiên họp.
Đại biểu tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các nhiệm vụ triển khai trong tháng 12; đồng thời rà soát công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ Năm. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7-9/12/2022, sẽ xem xét 53 báo cáo, 22 tờ trình và 2 thông báo, dự thảo nghị quyết do các cơ quan trình.

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm; chỉ đạo xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp... Nhìn chung, công tác chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ năm đã được Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đối với những nội dung liên quan kỳ họp đều được xin kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X. Trong đó tập trung rà soát lại chương trình, xác định rõ số lượng, danh mục các dự thảo báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác thẩm tra; chủ động thực hiện, bám sát kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt những nội dung công việc đã đề ra…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.