Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 100

11:34, 16/05/2022

Từ ngày 16 đến ngày 31/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 100.

Lớp học có 80 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh về tham gia.

Học viên tham gia khóa học
Học viên tham gia khóa học.

Trong thời gian 16 ngày, học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện…

Song Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc