Multimedia Đọc Báo in

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

21:56, 15/07/2022

Chiều 15/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự, chỉ đạo hội nghị.  Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với các ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện kịp thời, bảo đảm tính đồng bộ, đến nay đã hoàn thành với cấp huyện và tương đương. 

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được phân cấp thực hiện theo quy hoạch, chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm và đẩy mạnh…

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả Kết luận 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu tốt các chủ trương, quy định của cấp ủy các cấp về công tác cán bộ công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành chất lượng, hiệu quả công tác năm 2022. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ thôn, buôn; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chăm lo hơn nữa xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật Đản năm 2024 - Phật lịch 2568 tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tất cả các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, phẩm lễ..., với mong muốn đón một đại lễ thật ý nghĩa, trang trọng.