Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

15:27, 13/01/2022

Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 65 điểm cầu trong cả nước tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

rewr
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Năm 2021 tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, diễn biến khó lường, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, nhưng toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu công tác nhân sự đại hội Đảng bảo đảm nguyên tắc, thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch; tham mưu bố trí, sắp xếp 186 lượt các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; phân công các chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; kiện toàn Ban Bí thư khóa XIII.

Ban Tổ chức Trung ương cũng tham mưu công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu triển khai các đề án, báo cáo được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao; tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, tính đến 30/6/2021 cả hệ thống chính trị có 2.887.500 biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế (tương đương 20,9%) so với thời điểm 30/4/2015; tham mưu việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định và công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp với nhiều đổi mới.

Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu, chỉ đạo công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, đã kết nạp 56.376 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong cả nước lên 5.248.607 đảng viên (tăng 3,11%) so với cùng kỳ năm 2020; hoàn thành việc rà soát, xác minh đối với 325.335 nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó phát hiện, tham mưu đưa 1.064 nhân sự không đủ điều kiện ra khỏi danh sách bầu cử.

Công tác tuyên truyền, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc có nhiều đổi mới, khoa học, sáng tạo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021; những kết quả nổi bật của địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, đặc biệt là tập trung tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cấp cơ sở; thường xuyên rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; kiên trì, kiên quyết tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất năng lực, uy tín, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện, đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc