Multimedia Đọc Báo in

Cấp trang phục truyền thống cho nghệ nhân dân tộc thiểu số huyện Lắk và Krông Bông

11:20, 18/09/2021

Ngày 17-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương đã cấp 10 bộ trang phục nữ truyền thống M’Nông cho đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk (xã Đắk Phơi, huyện Lắk) và cấp 11 bộ trang phục truyền thống Êđê (4 bộ trang phục nữ và 7 áo nam) cho nghệ nhân buôn Cuah A, (xã Yang Reh, huyện Krông Bông).

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cấp 60 bộ trang phục truyền thống và 3 bộ chiêng cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

bộ trang phục truyền thống Êđê (4 bộ trang phục nữ và 7 áo nam) cho nghệ nhân buôn Cuoa A, (xã Yang Reh, huyện Krông Bông).
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thụy Phương Hiếu trao trang phục truyền thống Êđê tặng nghệ nhân buôn Cuah A, (xã Yang Reh, huyện Krông Bông).

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm khích lệ, động viên tinh thần nghệ nhân đánh chiêng, biểu diễn cồng chiêng, nâng cao ý thức trách nhiệm, gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

...và trao trang phục truyền thống tặng nghệ nhân nữ đội chiêng buôn Jiê Yuk (xã Đắk Phơi, huyện Lắk).
...và trao trang phục truyền thống tặng nghệ nhân nữ đội chiêng buôn Jiê Yuk (xã Đắk Phơi, huyện Lắk).

Được biết, kinh phí cấp 3 bộ chiêng và 60 bộ trang phục truyền thống được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, ngày 9-12-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30-8-2016 về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020.

Nguyễn Hữu Hùng 

 


Ý kiến bạn đọc


Nguy cơ mất an toàn hồ đập trong mùa mưa bão
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 62 hồ, đập, thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, những công trình này chưa được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết có những diễn biến bất thường như hiện nay.