Multimedia Đọc Báo in

Triển khai công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

17:46, 19/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 13 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt được các chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

95% hộ gia đình được phổ biến đầy đủ và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; 95% trở lên hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế. 

Hằng năm tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ; 85% trở lên các thôn, buôn, tổ dân có ít nhất 4 buổi sinh hoạt lồng ghép liên quan đến thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Một gia đình thể hiện tài năng tại Hội thi Gia đình hạnh phúc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức. Ảnh minh họa
Một gia đình thể hiện phần thi tài năng tại Hội thi "Gia đình hạnh phúc" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức. (Ảnh minh họa)

Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật và xây dựng các văn bản về xây dựng gia đình trong tình hình mới; triển khai kế hoạch “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về công tác gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực xã hội thông qua việc mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý; tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề về gia đình…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.