Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở xã vùng 3

06:37, 11/04/2022

Với mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025, chính quyền địa phương huyện Krông Pắc đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các xã vùng 3 trong quá trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là những xã cuối cùng của địa phương đang nỗ lực về đích NTM.

Khó nhất ở tiêu chí giao thông và hộ nghèo

Là xã vùng 3 của huyện, Vụ Bổn có 19 thôn, buôn, dân số 3.960 hộ với 18.299  khẩu, dân tộc thiểu số 1.707 hộ với 8.722 khẩu, với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Theo kết quả rà soát đến cuối năm 2021, toàn xã đã đạt 9 tiêu chí NTM,  4 tiêu chí cơ bản đạt.  Có 6  tiêu chí chưa đạt gồm:  Giao thông, thủy lợi, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bổn, trong 6 tiêu chí chưa đạt, 2 tiêu chí khó khăn nhất là giao thông và hộ nghèo. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao: 594 hộ (2.852 khẩu), chiếm 15%; 201 hộ cận nghèo với 880 khẩu, chiếm 5,07%. Trong đó tập trung chủ yếu ở các thôn, buôn đồng bào DTTS, riêng tại thôn 12 (84 hộ), buôn Cư Kniel (70 hộ), buôn Kruẽ (82 hộ), buôn Ea Nông (105 hộ), chiếm 58,4% số hộ nghèo toàn xã.

Trong khi đó, điều kiện sản xuất ở Vụ Bổn còn nhiều khó khăn, trình độ canh tác của người dân còn thấp nên nhiều năm qua, địa phương vẫn đang phải nỗ lực tìm giải pháp để giảm nghèo. Đối với tiêu chí giao thông, trên địa bàn xã có trên 200 km đường giao thông các loại, trong đó đạt chuẩn theo quy định chỉ mới có 55,36 km.

Dự án trồng và sản xuất chuối xuất khẩu của Công ty Cổ phần KD Green Farm ở buôn Kré, xã Vụ Bổn đang góp phần giải quyết việc làm cho người dân xã Vụ Bổn.

Còn tại xã Ea Yiêng hiện có 5 buôn, 1.357 hộ với 6.908 nhân khẩu. Trong đó, có 635 hộ nghèo (4.208 nhân khẩu), chiếm 46,7%; 335 hộ cận nghèo (1.144 nhân khẩu), chiếm 24,6%.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy, ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Ea Yiêng cho biết, vấn đề nổi cộm vẫn đang tồn tại những năm qua trên địa bàn xã đó là tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp, sinh con đông, trình độ dân trí thấp và không đồng đều, khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn hạn chế. Vì vậy quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương gặp khá nhiều khó khăn.

Kết quả rà soát đến tháng 12/2021, xã mới đạt 10/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Trong các tiêu chí chưa đạt, thì tiêu chí về giao thông và hộ nghèo vẫn là khó khăn nhất.

 

“Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc xác định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020 là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững ở cả cấp huyện, xã và thôn, buôn”.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến

Tập trung nguồn lực

Để về đích NTM vào năm 2023, Đảng ủy xã Vụ Bổn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chấp hành phụ trách từng tiêu chí. Trong năm 2022, Đảng ủy xã đề ra mục tiêu hoàn thành 3 tiêu chí gồm: thủy lợi, tổ chức sản xuất và môi trường an toàn thực phẩm. Năm 2023, tiếp tục hoàn thành những tiêu chí còn lại: giao thông, hộ nghèo, thu nhập.

Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, để về đích NTM như kế hoạch đã đề ra là một thách thức không nhỏ đối với địa phương bởi việc huy động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện các dự án công trình còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, các tiêu chí chưa đạt còn lại của xã là các tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực hỗ trợ. Chính vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các nguồn lực đầu tư, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến khẳng định: Đến nay, toàn huyện có 12/15 xã đã đạt chuẩn NTM, chỉ còn 3 xã vùng 3 gồm: Vụ Bổn, Ea Yiêng và Ea Hiu đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để về đích theo đúng kế hoạch đề ra. Để bảo đảm mục tiêu xây dựng đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025, ngoài nhiệm vụ thường xuyên giám sát, kiểm tra các xã đã đạt chuẩn duy trì và giữ vững các tiêu chí, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung nguồn lực để giúp các xã vùng 3 của huyện hoàn thành các tiêu chí. Trong quý I năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra về công tác xây dựng NTM trên địa bàn 3 xã, qua đó thấy rõ các tiêu chí đang gặp khó của các xã và đã có chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị liên quan tìm giải pháp tháo gỡ.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến cùng Đoàn công tác của Huyện ủy khảo sát thực tế tại khu vực triển khai dự án định canh định cư của xã Ea Yiêng.

Đối với khó khăn về tiêu chí giao thông, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện tập trung nguồn lực, ưu tiên bố trí kinh phí ngân sách huyện hỗ trợ để xã thực hiện các chỉ tiêu do cấp huyện đầu tư. Đối với tiêu chí hộ nghèo và thu nhập, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình lồng ghép phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời tổ chức khảo sát nhu cầu để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời đề xuất cấp trên xem xét, hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung hoặc mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực của xã, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.