Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao công trình “Đoàn kết quân - dân” năm 2022

17:01, 20/06/2022

Ngày 20/6, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình đèn chiếu sáng công cộng năng lượng mặt trời tại buôn Ea Kjoh, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

Công trình đèn chiếu sáng công cộng năng lượng mặt trời được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 phối hợp triển khai hơn 1 tháng. Công trình có tổng chiều dài là 2,3 km với 36 trụ điện bằng bê tông cốt thép, lắp đặt đèn 400W và bảng pin năng lượng mặt trời.

Các đơn vị khánh thành công trình Đoàn kết quân - dân
Các đơn vị khánh thành công trình "Đoàn kết quân - dân"

Tổng kinh phí đầu tư 90 triệu đồng, được trích từ nguồn vốn tiết kiệm của Trung đoàn 95 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 66 – Quân đoàn 3, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel – Chi nhánh Đắk Lắk. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 và đoàn viên thanh niên địa phương góp hơn 120 ngày công lao động.

Công trình đèn chiếu sáng góp phần tạo diện mạo tươi sáng cho hơn 130 hộ dân của 4 buôn Ea Kjoh A, buôn Ea Kjoh B, buôn K’Miên, buôn Trinh thuộc xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tạo thuận lợi trong củng cố quốc phòng - an ninh địa bàn.

Khánh Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.