Multimedia Đọc Báo in

Rà soát, triển khai thực hiện việc tuyển dụng đặc cách giáo viên

07:50, 19/08/2023

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 7055/UBND-TH ngày 17/8/2023 tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện việc tuyển dụng đặc cách giáo viên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện việc tuyển dụng đặc cách giáo viên; quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Tiết học cắt dán của nhóm trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (phường Thiện An).
Tiết học cắt dán của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thị xã Buôn Hồ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ, rà soát chỉ tiêu biên chế được giao, đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp tục triển khai việc tuyển dụng đặc cách giáo viên; xây dựng lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đáp ứng được trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 và yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc