Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M’gar: Áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg từ 0 giờ ngày 29-9

21:10, 28/09/2021

Ngày 28-9, UBND huyện Cư M’gar ban hành công văn số 3804/UBND-YT về việc tạm thời áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Công văn nêu rõ, sau thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và siết chặt thêm một số nội dung (Chỉ thị 15+) tại xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú, đến nay đã qua 18 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh có thể phát sinh trở lại.

Để tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả, UBND huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn toàn huyện. Cụ thể tạm thời áp dụng Chỉ thị số 19 kể từ 0 giờ ngày 29-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.

Người dân xã Quảng Tiến (huyện Cư Mgar) thực hiện khai báo y tế. (Ảnh minh họa)
Người dân xã Quảng Tiến (huyện Cư M'gar) thực hiện khai báo y tế. (Ảnh minh họa)

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời sẵn sàng làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch; tăng cường công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên đảm bảo bảo vệ “vùng xanh an toàn” của các cơ quan, đơn vị, cơ sở; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


Huyện Krông Ana đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm
Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Ana đã nỗ lực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.