Multimedia Đọc Báo in

Công bố Quyết định phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

15:44, 21/05/2019
Sáng 21-5, Sở Công thương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định 673/QĐ-UBND, ngày 21-3-2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 
Mục đích của Quyết định 673/QĐ-UBND là để khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; các khu vực dành cho quốc phòng, an ninh, tôn giáo, khu công nghiệp; bảo vệ các công trình công cộng phục vụ lợi ích kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Giám đốc Sở Công thương Phạm Thái đã công bố Quyết định 673/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại Hội nghị.
Giám đốc Sở Công thương Phạm Thái công bố Quyết định 673/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại hội nghị.
 
Số lượng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm: 2.007 khu vực, 2.187 vị trí, điểm, với tổng diện tích là 590.043,59 ha. Trong đó có 1.549 khu vực, 2.187 vị trí, điểm cấm hoạt động khoáng sản, với tổng diện tích là 567.541,53 ha liên quan đến các diện tích đất thuộc khu vực: di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất quy hoạch là rừng phòng hộ; đất quốc phòng, an ninh…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, còn có 458 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích là 22.502,06 ha liên quan đến đất thuộc khu vực: di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét; đất quy hoạch cho các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện và đất dành cho công nghiệp.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Thái bàn giao hồ sơ khoanh định các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cho các đơn vị, địa phương. 
Giám đốc Sở Công thương Phạm Thái bàn giao hồ sơ khoanh định các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cho các đơn vị, địa phương. 
 
Tại hội nghị, Sở Công thương đã tiến hành bàn giao hồ sơ khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc