Multimedia Đọc Báo in

Giai đoạn 2016 - 2018: Toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 5.406 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở

17:38, 09/05/2019

Chiều 9-5, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định số  33/2015/QĐ-TTg ngày, 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lâm Tứ Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng đồng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, việc triển khai Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 5.406/9.703 căn nhà hỗ trợ hộ nghèo, đạt 55,71% theo đề án đã phê duyệt (giai đoạn 2016 - 2020). Các căn nhà được xây dựng đạt tiêu chuẩn, bảo đảm tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng,  mái cứng) theo quy định. Sau khi hoàn thành, giá trị ngôi nhà bình quân 40 - 50 triệu đồng. 

Các đại biểu tham dự hôi nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tổng nguồn vốn huy động trên 226,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh trên 16,9 tỷ đồng; ngân sách huyện trên 5,6 tỷ đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi trên 133 tỷ đồng; vốn huy động Quỹ “Ngày vì người nghèo” gần 8,7 tỷ; vốn huy động cộng đồng, dòng họ và của hộ gia đình người thụ hưởng gần 62 tỷ đồng.
 
Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đã khẳng định chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Kết quả thực hiện chính sách đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở nông thôn có nhà ở an toàn, ổn định, giúp người nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua việc thực hiện chính sách đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng theo nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự xây dựng”.
 
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng 4.297 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng nguồn vốn khoảng 153 tỷ đồng (ngân sách địa phương, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn huy động…). Trong đó năm 2019, hỗ trợ xây dựng 2.605 căn, với tổng nguồn vốn gần 92,8 tỷ đồng; năm 2020 hỗ trợ xây dựng 1.692 căn với tổng nguồn vốn trên 60,2 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Tứ Toàn,Giám đốc Sở Xây dưng trao Bằng khen của Chủ tich UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Tứ Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng trao Bằng khen của Chủ tich UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo đúng quy định, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân, nhất là cộng đồng, người dân được thụ hưởng; UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, danh sách cụ thể, tiến hành thẩm định, rà soát, xác định chính xác số hộ có nhu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng, đúng mục tiêu đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài mức hỗ trợ theo quy định có thể chủ động lồng ghép các chính sách hỗ trợ khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và ngân sách của địa phương...
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 - 2018.  
 

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​