Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

21:08, 08/09/2020

Chiều 8-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương cho cán bộ chủ chốt của tỉnh - đợt II năm 2020. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

f
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nội dung: Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư.

f
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được quán triệt tại hội nghị; đồng thời đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung được quán triệt, đặc biệt là những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực đang công tác; nhanh chóng triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa các văn kiện sớm đi vào cuộc sống...

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc