Multimedia Đọc Báo in

Thiết lập vùng cách ly y tế tại Khu B chợ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar

15:16, 30/07/2021

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cư M’gar đã quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại khu B, chợ thị trấn Quảng Phú kể từ 12 giờ ngày 30-7-2021.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cư M'gar chỉ đạo các đơn vị chức năng ở địa phương thực hiện việc tổ chức cách ly y tế vùng có dịch bảo đảm an ninh, an toàn trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly, không để dịch lây lan ra diện rộng trong cộng đồng và lây lan sang các vùng khác trên địa bàn.

Vùng cách ly  y tế tại kh uchợ B, chợ thị trấn Quảng Phú
Khu vực phong toả, cách ly y tế tại khu B, chợ thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar)

Đồng thời, yêu cầu UBND thị trấn Quảng Phú chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện thiết lập chốt kiểm soát, túc trực 24/-24 giờ đối với khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo đúng quy định.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cư M’gar cũng kêu gọi nhân dân trên địa bàn tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch ở địa phương, cộng đồng dân cư.

 Đỗ Lan


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.