Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

12:23, 16/01/2016

Sáng 15-1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, bảo đảm đúng tiến độ thời gian và yêu cầu. Công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được thực hiện thường xuyên, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm chú trọng cả về số lượng và chất lượng (vượt 32,5% so với kế hoạch). Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả khá tích cực. Qua phân tích chất lượng năm 2015, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 84,5%; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 99,28%, tăng 4,44% so với năm 2014.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24 và Quy định số 10 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cần tập trung chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; chăm lo công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng 19 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2011-2015), 28 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm (2011-2015) và 5 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc