Multimedia Đọc Báo in

Ban Pháp chế thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

18:40, 25/11/2017
Ngày 24-11, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm thẩm tra các văn bản sẽ trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX. Trưởng Ban Pháp chế Phạm Hát chủ trì cuộc họp. 
th
Các đại biểu tham dự tại cuộc họp

Thẩm tra kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh cần bổ sung vào Báo cáo nội dung trả lời chất vấn để so sánh với kết quả thực hiện, giải quyết chất vấn của đại biểu sau Kỳ họp, nội dung trả lời chất vấn cần cụ thể, đi thẳng vào vấn đề được chất vấn; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành có liên quan khẩn trương đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các nội dung được chất vấn, đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành khi giải quyết vấn đề chất vấn.

th
Trưởng Ban pháp chế Phạm Hát chủ trì cuộc họp

Thẩm tra kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 của UBND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, theo Ban Pháp chế, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thẩm tra, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tình hình công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

th
Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Ban Pháp chế đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đơn giản hóa, cải cách các thủ tục hành chính; đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn, góp phần ổn định sinh hoạt và sản xuất cho người dân; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao năng lực, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và siết chặt kỷ cương hành chính.  
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.