Multimedia Đọc Báo in

Cư San chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên

08:00, 15/12/2017

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, những năm qua Đảng ủy xã Cư San (huyện M’Đrắk) luôn chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Cư San là xã vùng sâu, có 99,8% dân số là dân tộc thiểu số di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều; đặc biệt là việc xác minh hồ sơ lý lịch của đối tượng được bồi dưỡng kết nạp Đảng gặp nhiều khó khăn do đã di cư nhiều nơi... Những yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên của địa phương.

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, tạo môi trường hoạt động thuận lợi để những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được khẳng định mình, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm, ưu tiên phát triển đảng viên ở các thôn còn ít hoặc “trắng” đảng viên; đồng thời xem kết quả kết nạp đảng viên mới ở các chi bộ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cuối năm.

Bí thư Chi bộ thôn Sông Chò Triệu Đức Toàn (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, nắm bắt tâm tư của người dân  trong thôn.
Bí thư Chi bộ thôn Sông Chò Triệu Đức Toàn (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, nắm bắt tâm tư của người dân trong thôn.

 

Đảng ủy xã đã tăng cường các đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng ủy viên trực tiếp tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn theo địa bàn cư trú, nhằm nắm bắt và có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các chi bộ trong công tác phát triển Đảng; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, qua đó phát hiện quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên...”

 
Bí thư Đảng ủy xã Cư San Vũ Văn Kim

Là một trong những chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên, từ 3 đảng viên khi mới thành lập năm 2014, đến nay Chi bộ thôn Sông Chò đã kết nạp thêm 5 đảng viên (2 đảng viên chuyển sinh hoạt sang chi bộ khác, tổng số đảng viên hiện sinh hoạt tại Chi bộ là 6 đảng viên, trong đó 100% đảng viên là người dân tộc thiểu số). Đạt được kết quả này, Chi bộ đã quán triệt đến các đảng viên trong Chi bộ về công tác phát triển Đảng, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường bám sát chỉ đạo của cấp trên về công tác đoàn, hội. Xác định nguồn phát triển đảng viên chủ yếu trong tổ chức đoàn thanh niên, nên Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của Đoàn, chỉ đạo Đoàn tổ chức một số phong trào hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tích cực vận động, huy động đoàn viên tham gia; qua đó phát hiện những đoàn viên nhiệt tình, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng quan tâm, xem xét.

Đồng chí Triệu Đức Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Sông Chò cho hay: Do dân cư phân tán nên Chi bộ chỉ đạo đảng viên cư trú ở khu vực nào thì có trách nhiệm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; sâu sát và nắm bắt kịp thời tình hình của khu vực, nếu có vướng mắc nảy sinh phải báo cáo ngay để Chi bộ kịp thời có hướng giải quyết. Những năm qua, từng đảng viên trong Chi bộ thôn Sông Chò đều nhận thức sâu sắc vai trò tiên phong của đảng viên. Từ đó, mỗi đảng viên phát huy tính tự giác trong sinh hoạt, tích cực trong các phong trào của địa phương; hằng năm 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đường vào xã Cư San (huyện M’Đrắk).
Đường vào xã Cư San (huyện M’Đrắk).

Nhìn từ Chi bộ điển hình thôn Sông Chò để thấy được sự quyết tâm cùng những nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên mới ở xã Cư San. Nếu ngày mới thành lập (năm 2007), Đảng bộ xã Cư San có 5 chi bộ, 24 đảng viên, thì đến nay toàn Đảng bộ có 127 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Đặc biệt trong 3 năm gần đây Đảng bộ xã đã kết nạp được 35 đảng viên, vượt Nghị quyết đề ra từ 120-130%; cụ thể năm 2015 kết nạp được 12 đảng viên, năm 2016 kết nạp được 11 đảng viên, từ đầu năm 2017 đến nay kết nạp được 12 đảng viên mới.

Bí thư Đảng ủy xã Cư San Vũ Văn Kim cho biết: Mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng công tác kết nạp đảng viên mới ở địa phương còn nhiều khó khăn, vẫn còn thôn “trắng” đảng viên. Do vậy thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức về Đảng một cách sâu sắc; đồng thời rà soát, phát hiện, tạo nguồn giới thiệu quần chúng ưu tú xét kết nạp Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đối tượng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, thanh niên nhập ngũ và những thôn chưa có đảng viên...

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.