Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng: Đổi mới phương thức, chú trọng nhân lực

08:39, 25/12/2017

Hoạt động tuyên truyền miệng là công cụ sắc bén trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Đảng bộ trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình từng địa phương, đơn vị để xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt, tuyên truyền phù hợp.

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền, tỉnh đã trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hội nghị trực tuyến đến 15 huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo tỉnh báo cáo trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã mời các chuyên gia đầu ngành trực tiếp báo cáo chuyên đề tại tỉnh; xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên bảo đảm tính thời sự…

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar).
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar).

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn. Từ cuối năm 2007, 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đảng, phân công lĩnh vực phụ trách phù hợp với công tác của từng báo cáo viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên Trung ương, 50 báo cáo viên Tỉnh ủy, 533 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 109 báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí Nguyễn Khắc Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột cho biết: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng, chủ động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình thời sự của địa phương, trong nước, quốc tế, có tính định hướng cao, kịp thời phản bác các loại thông tin trái chiều, xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong Đảng.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi đời sống của người dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ya Lốp (huyện Ea Súp).
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi đời sống của người dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ya Lốp (huyện Ea Súp).

Nhằm đánh giá hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và chất lượng tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều gửi “Phiếu báo cáo hoạt động báo cáo viên” để thống kê số lần tham dự hội nghị, số buổi báo cáo tại đơn vị, địa phương, những vấn đề mà người nghe còn băn khoăn và những kiến nghị… Nhờ đó, trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phan Văn Chân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng trên địa bàn tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về các lĩnh vực, biết vận dụng khoa học tâm lý, phương pháp sư phạm và nghiệp vụ tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng. Thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc