Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững

10:09, 29/12/2017

Năm 2017 qua đi, để lại trong mỗi chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc, trước hết là niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, nhà nước được nâng lên, thể hiện rõ trong việc kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó là quyết tâm chính trị cao của Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng đề ra, đã xây dựng nhiều biện pháp cụ thể tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường đối thoại lắng nghe, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút đầu tư… Do vậy sau nhiều năm liền lần đầu tiên chúng ta hoàn thành được tất cả các chỉ tiêu; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác đối ngoại và hoạt động hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là việc tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC - Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Đà Nẵng, một sự kiện chính trị, kinh tế và đối ngoại lớn nhất của năm APEC Việt Nam 2017. Một lần nữa chúng ta khẳng định với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam quan tâm đổi mới đồng bộ toàn diện, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Ảnh: Nam Phương
Ảnh: Nam Phương

Đối với tỉnh ta, năm 2017 cũng là năm gặt hái nhiều thành công. Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, đặc biệt Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác và khẳng định vị thế của tỉnh. Năm 2017, cũng là năm Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường tổ chức các đoàn công tác đi thực tế kiểm tra, đôn đốc từng địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Do vậy, tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng, cùng với những thiệt hại nặng về người, tài sản và các công trình giao thông, thủy lợi… do thiên tai, bão lũ gây ra; rồi dịch bệnh.v.v. song tăng trưởng kinh tế đạt 7,52% vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng so với năm trước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng hiệu quả.

Năm 2018 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nội tại cũng còn nhiều khó khăn, song xu hướng cải thiện tích cực vẫn là chính, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thúc đẩy sản xuất và kinh doanh… đòi hỏi toàn Đảng bộ, đặc biệt là các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực, chủ động, sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hy vọng năm 2018 tỉnh ta sẽ có nhiều khởi sắc hơn và thành công trên các lĩnh vực, hòa cùng sự phát triển chung của đất nước.

Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc