Multimedia Đọc Báo in

Quyết liệt, đồng lòng giành nhiều thắng lợi mới

05:56, 16/02/2018

Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất, Báo Đắk Lắk có cuộc phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ÊBAN Y PHU về những kết quả năm 2017 và quyết tâm chính trị của tỉnh trong năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu.

Thưa đồng chí, năm 2017, tỉnh ta đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Vậy xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với bạn đọc Báo Đắk Lắk những kết quả nổi bật nhất trong năm?

Năm 2017 là năm có những thuận lợi cơ bản nhờ tác động tích cực từ các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nên tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. 

Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đáng lưu ý nhất là thu cân đối ngân sách nhà nước của tỉnh đạt gần 5.000 tỷ đồng, vượt hơn 10%, là năm đầu tiên vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao kể từ năm 2011 đến nay.

Công tác xúc tiến đầu tư cũng đạt được những kết quả khả quan. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh có 95% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 81,6%; đã giải quyết việc làm cho khoảng 27.870 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%...

Quốc phòng, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc; thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành về công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế triển khai một cách chặt chẽ. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đem lại những kết quả tích cực. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nam Phương
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nam Phương

Năm 2017, một trong những nội dung mà tỉnh ta rất quan tâm đó là công tác chống thất thu ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm của từng tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Vậy tỉnh ta đã có những quyết sách gì để có thể đạt được kết quả cao nhất sau nhiều năm qua?

Năm 2017 là năm có nhiều chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực liên quan đến ngân sách nhà nước. Ngay đầu năm, Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng ban; một số địa phương như thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã thành lập đội liên ngành chống thất thu thuế trên địa bàn, do đó kết quả đạt được như đã nói ở trên, năm 2017, tỉnh ta đã thu ngân sách gần 5.000 tỷ đồng, vượt hơn 10% Nghị quyết đề ra.

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt là việc luân chuyển, điều chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng được cán bộ, đảng viên rất quan tâm. Xin đồng chí cho biết đôi nét về kết quả triển khai thực hiện?

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc để tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, sớm ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn chung, cán bộ được luân chuyển phát huy năng lực, thể hiện đầy đủ bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần tạo nên sự chuyển biến của địa phương, đơn vị cán bộ đó luân chuyển đến. Cán bộ luân chuyển ngày càng trưởng thành hơn, có kinh nghiệm trong thực tiễn, có khả năng bố trí đảm nhiệm trọng trách cao hơn. Qua luân chuyển, thử thách từ thực tiễn, cũng giúp cấp ủy đánh giá, nhìn nhận chính xác trình độ, năng lực của cán bộ để bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu (bìa trái) thăm mô hình trồng lan theo phương pháp nuôi cấy mô ở xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar) - Ảnh: H.Gia
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu (bìa trái) thăm mô hình trồng lan theo phương pháp nuôi cấy mô ở xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar). Ảnh: H.Gia

Những tháng cuối năm 2017, cùng với 22 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng, hoàn thiện và ban hành Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017 với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở thuộc UBND tỉnh và cấp Trưởng phòng thuộc sở, ngành cấp tỉnh. Vừa qua, tỉnh đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế. Nhìn chung, công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở đã đảm bảo yêu cầu của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Dự báo năm 2018 tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thuận lợi nhất định, nhưng cũng không ít khó khăn trở ngại tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chúng ta cần phải có những giải pháp đột phá nào để vượt qua và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra?

Trong bối cảnh năm 2018 đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc của tỉnh ta tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, rút ra những kinh nghiệm quý báu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó cần chú trọng thực hiện những nội dung sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện; tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Hai là, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đảm bảo đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng tập trung và cây phân tán, tăng độ che phủ rừng. Tập trung các nguồn lực đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành các đề án, quy hoạch, bổ sung các dự án điện năng lượng mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030; hoàn thành dự án cấp điện 35 thôn buôn từ lưới điện quốc gia, đảm bảo chỉ tiêu số thôn buôn và số hộ được sử dụng điện.

Ba là, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế…

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Nguyên Hoa (thực hiên)


Ý kiến bạn đọc