Multimedia Đọc Báo in

Vững tin cho những bước tiến mới

05:53, 16/02/2018

Xuân Mậu Tuất - 2018 đến trong niềm vui, phấn khởi mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trên mọi miền đất nước ngập tràn không khí xuân của lòng người hòa cùng sắc xuân thiên nhiên đất trời, vạn vật rực rỡ, tạo nên một sức sống mãnh liệt, đầy tự tin bước vào năm mới. Lòng dân đồng thuận hướng về Đảng, Đảng vững vàng vì sự nghiệp cách mạng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cụm công nghiệp Tân An 1, 2, TP. Buôn Ma Thuột và Nhà máy bia Sài Gòn Đắk Lắk có đóng góp quan trọng vào công nghiệp của tỉnh. Ảnh: Minh Thông
Cụm công nghiệp Tân An 1, 2, TP. Buôn Ma Thuột và Nhà máy bia Sài Gòn Đắk Lắk có đóng góp quan trọng vào công nghiệp của tỉnh. Ảnh: Minh Thông

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống mang lại kết quả quan trọng, có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực. Điều nhận thấy sâu sắc nhất là uy tín, vị thế của Việt Nam đối với quốc tế không ngừng nâng lên, thể hiện rõ vai trò, đóng góp của Việt Nam trong các hội nghị quốc tế và khu vực; đặc biệt chúng ta tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC - Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á, Thái Bình Dương tại Việt Nam, một sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao lớn nhất của năm APEC Việt Nam 2017. Bên cạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải kể đến quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sự năng động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp tích cực của Chính phủ, tăng cường hội nhập, hợp tác, thu hút đầu tư, mở rộng đối thoại tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn… nên GDP tăng trưởng đạt 6,81% và lần đầu tiên sau nhiều năm liền, chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Ngã Sáu (TP. Buôn Ma Thuột) trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Gia
Ngã Sáu (TP. Buôn Ma Thuột) trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Gia

Đối với tỉnh ta, tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng rất lớn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, song với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, nên các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đạt được kết quả khả quan, nổi bật là kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định; thu nhập bình quân đầu người tăng so với năm trước; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện hiệu quả; giữ vững quốc phòng, an ninh; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng nâng lên…

Năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình thế giới và khu vực, những phát sinh nội tại, song kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2017 là động lực tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, mọi thành phần kinh tế để không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả; tích cực cải tiến môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội… Tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.