Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

09:53, 09/03/2018

Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Buôn Đôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng với nhiều hình thức phong phú, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, kịp thời định hướng dư luận và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl cho biết, là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo sinh sống, tình hình an ninh trật tự còn phức tạp, vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng. Với đặc thù là xã thuần nông, thời gian chủ yếu của người dân dành cho lao động sản xuất nên việc triệu tập bà con đến nhà văn hóa để tuyên truyền là không dễ. Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy, UBND xã đã phân công cán bộ xã, thôn tranh thủ thời gian người dân có mặt ở nhà để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn người dân ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự... Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền cũng tranh thủ uy tín của các chức sắc tôn giáo để vận động giáo dân tham gia phòng chống tội phạm, sống tốt đời đẹp đạo…

Lực lượng Công an xã Ea Nuôl trao đổi thông tin với  chức sắc tôn giáo trên  địa bàn xã.
Lực lượng Công an xã Ea Nuôl trao đổi thông tin với chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã.

Đồng chí Ngô Sỹ Kỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Buôn Đôn đánh giá: Thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Nhờ phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong những năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, chú trọng cung cấp thông tin về những vấn đề cấp thiết, thiết thực đối với đời sống, phù hợp với trình độ nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy có 24 đồng chí, trong đó trình độ lý luận chính trị cao cấp 15 đồng chí, chiếm 62,5%; trung cấp 9 đồng chí, chiếm 37,5%.

Lực lượng Công an xã Ea Nuôl trao đổi thông tin với chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã.
Lực lượng Công an xã Ea Nuôl trao đổi thông tin với chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã.

Để phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của huyện thường xuyên kết hợp với hoạt động tuyên truyền, vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Bộ đội Biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể. Hằng năm huyện đều tổ chức từ 30 - 50 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cho khoảng 13.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số, tôn giáo. Qua đó, giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Để công tác tuyên truyền miệng tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí Ngô Sỹ Kỷ cho biết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu bố trí những người có kiến thức thực tế sâu rộng, có khả năng truyền đạt tốt để tham gia vào đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng theo hướng kịp thời, bám sát thực tiễn cơ sở, đáp ứng nhu cầu, phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng được tuyên truyền, tạo cho người nghe sự chủ động trong tiếp nhận thông tin, đối thoại, trao đổi, giải quyết những vấn đề đặt ra…

Theo thống kê, từ năm 2007 đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã tổ chức 1.300 đợt tuyên truyền với 160.000 lượt người nghe, nội dung chủ yếu về các nghị quyết của Trung ương; tổ chức phổ biến, quán triệt các luật mới sửa đổi bổ sung; học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc