Multimedia Đọc Báo in

Ea Đrông chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

14:04, 06/03/2018

Nhờ chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ xã Ea Đrông (thị xã Buôn Hồ) đã hoàn thành chỉ tiêu “xóa trắng” đảng viên tại các buôn người dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần thay đổi nhận thức, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…

Buôn Pheo (xã Ea Đrông) có 90 hộ, trong đó có 73 hộ là người DTTS. Đây là buôn đặc biệt khó khăn của xã, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển Đảng. Trước năm 2009, buôn Pheo nằm trong danh sách những buôn “trắng” đảng viên nên trong lãnh đạo, chỉ đạo còn nhiều bất cập. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Ea Đrông đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo các hội, đoàn thể củng cố kiện toàn lại tổ chức, bám sát tình hình thực tế của buôn để phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Trong đó, đặc biệt quan tâm đến lực lượng đoàn viên, thanh niên là người DTTS để phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng.  Kết quả, năm 2013, Chi bộ buôn Pheo được thành lập với 4 đảng viên, đến nay chi bộ đã có 9 đảng viên, trong đó có 8 đồng chí là người DTTS tại chỗ.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Đrông Trần Hậu Hương (đứng giữa) trao đổi cùng các đảng viên người DTTS.
Bí thư Đảng ủy xã Ea Đrông Trần Hậu Hương (đứng giữa) trao đổi cùng các đảng viên người DTTS.

 

 

Những đảng viên người DTTS chính là hạt nhân đoàn kết của buôn làng, giúp người dân gắn kết, đồng sức đồng lòng trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tại địa phương.”

 

 
Bí thư Đảng ủy xã Ea Đrông Trần Hậu Hương

Cũng nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh mà bộ mặt nông thôn ở buôn Tung Krắk (xã Ea Đrông) đã có những đổi thay đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Buôn Tung Krắk có 177 hộ với 798 khẩu, 100% là người Êđê. Đồng chí Y Ly Sa, Bí thư Chi bộ buôn Tung Krắk cho biết, để thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, chi bộ đã phân công trách nhiệm cho các đoàn thể, nhất là hội phụ nữ, đoàn thanh niên... thường xuyên sâu sát, tìm hiểu những đoàn viên, hội viên có đủ tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, trình độ học vấn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để có kế hoạch phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ phát triển Đảng. Ngoài ra, chi bộ cũng chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi họp dân kết hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh… để khuyến khích, động viên quần chúng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, Chi bộ buôn Tung Krắk đã phát triển được 8 đảng viên, trong đó có 7 đồng chí là người DTTS. Theo đánh giá của Bí thư chi bộ Y Ly Sa, hầu hết các đảng viên người DTTS đều có năng lực, uy tín với nhân dân, từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị tại cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới…

Gần gũi động viên những quần chúng ưu tú và đảng viên trẻ người DTTS là việc làm thường xuyên tại Đảng bộ xã Ea Đrông.
Gần gũi động viên những quần chúng ưu tú và đảng viên trẻ người DTTS là việc làm thường xuyên tại Đảng bộ xã Ea Đrông.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Đrông Trần Hậu Hương chia sẻ: Ea Đrông là địa phương có tỷ lệ người DTTS cao (chiếm đến 80% dân số) nên công tác phát triển Đảng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ nên đến nay, 21 thôn, buôn trên địa bàn xã đều có chi bộ đảng. Đảng bộ xã hiện có 204 đảng viên, trong đó có 123 đảng viên người DTTS. Riêng trong năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 110% kế hoạch, trong đó đảng viên là người DTTS 6 đồng chí. Hầu hết các đồng chí đảng viên, đặc biệt là đảng viên người DTTS đều thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, bám sát nghị quyết, tích cực vận động người dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức của người dân.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia