Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Bông: Quán triệt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

09:23, 05/03/2018

Huyện ủy Krông Bông vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã yêu cầu sau hội nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, triển khai chuyên đề tại cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai tốt việc hướng dẫn để cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã quán triệt, triển khai Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 11-1-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 20-KL/TW, ngày 21-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 825 – QĐ/TU, ngày 5-1-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thanh Hòa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.