Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

16:47, 09/03/2018

Sáng 9-3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

21
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã hoàn thành được khối lượng công việc lớn, góp phần quan trọng bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cấp ủy đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

21
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2017, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.674 đảng viên mới (đạt 104,97%), nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 73.570 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng các cấp, các ngành trong tỉnh có chuyển biến tích cực, ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả hơn. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, thực chất hơn. Theo kết quả đánh giá, phân loại cuối năm 2017, trong số 803 TCCSĐ có 517 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (đạt 65,03%), 220 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 27,67%), 55 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 6,9%).

21
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao Cờ thi đua tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu nhấn mạnh: Năm 2018, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khẩn trương xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 15-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; quan tâm phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo; chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

21
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017) nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho 9 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017), tặng Bằng khen cho  17 TCCSĐ, 32 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017) và 147 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 5 năm liền (2013-2017); Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân thành tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.