Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột mở rộng lần thứ 16
Cập nhật lúc 14:56, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)
.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 16 để bàn về các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại,hạn chế trong quý I, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm trong quý II-2018...
 
Hội nghị cũng cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 16-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 28-KH/TU của Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 
Đồng chí Nay Phi La, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột chủ trì hội nghị.
 
th
Đồng chí Nay Phi La, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị
Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý I -2018, Thành ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật. Tình hình kinh tế của thành phố duy trì phát triển; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố sáng – sạch – đẹp được tăng cường; chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, TP. Buôn Ma Thuột đã xác định việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là mục tiêu trọng tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Từ đó, các cấp, các ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục; từng bước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, đào tạo. Thực hiện đa dạng hóa, chuẩn hóa các loại hình giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
Qua 10 năm  triển khai thực hiện Chương trình số 16-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 28-KH/TU của Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chất lượng và hiệu quả được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật Đảng nghiêm minh, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nay Phi La đề nghị cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu theo nghị quyết đã đề ra. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và thu nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và tiếp tục tăng cường việc quản lý dạy thêm, học thêm; thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.
Hồng Chuyên
 
,