Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Ea Súp, M'Đrắk và Lắk
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)
.

● Ngày 13-4, Huyện ủy Ea Súp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

Quý I, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp của huyện ước đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5,106 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã đạt 74/171 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 8,22 tiêu chí. Giáo dục  - y tế được quan tâm. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và kiện toàn từ huyện đến cơ sở. Trong 3 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp 17 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.692 đồng chí.

Dành nhiều thời gian thảo luận, Hội nghị xác định nhiệm vụ quý II năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như: Tập trung hoàn thành sản xuất vụ đông xuân 2017-2018; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, hỗ trợ các chủ rừng ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng…

Huyện ủy M'Đrắk cũng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

Hội nghị đánh giá, trong quý I, huyện M’Đrắk đã thực hiện nhiều chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách được hơn 13,2 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch của huyện và 31,2% kế hoạch tỉnh giao, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 76,462 tỷ đồng, tăng 1,46% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được 47 tỷ đồng, tăng 3,25 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 300 tỷ đồng, tăng 40,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đến nay, huyện đã đạt 105/228 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 8,75 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với cùng kỳ. Giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin, chính sách- xã hội được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng; trong quý I Đảng bộ huyện đã kết nạp 33 đảng viên mới, đạt 21,29% kế hoạch...

Trong quý II, huyện M’Đrắk tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục tuyên truyền, triển khai đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công tác giảm nghèo; chú trọng phát triển đảng viên ở những thôn, buôn chưa có đảng viên là người tại chỗ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên...

●  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 12 đánh giá, trong quý I, kinh tế huyện Lắk phát triển ổn định. Sản xuất nông - lâm nghiệp triển khai bảo đảm theo kế hoạch đề ra; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển; doanh thu từ ngành thương mại dịch vụ ước đạt 203,4 tỷ đồng (tăng 20,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Thu ngân sách ước đạt 5,595 tỷ đồng, bằng 27,91% dự toán tỉnh giao và 19,95% kế hoạch huyện giao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông bảo đảm. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm. Trong 3 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 7 đảng viên mới, đạt 4,6% kế hoạch; chuyển Đảng chính thức cho 27 đảng viên dự bị; tổ chức trao Huy hiệu 55, 50, 45 năm tuổi Đảng dịp 3-2 cho 5 đồng chí….

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 11-3-2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng thời, thông qua dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình số 25, ngày 17-10-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới”; dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Sỹ Hưng - Đức Khá - Vy Thủy 

 

,