Sức mạnh của lòng dân
Cập nhật lúc 15:13, Chủ Nhật, 29/04/2018 (GMT+7)
.

Dựa vào sức mạnh của toàn dân, phát huy sức mạnh toàn diện của cả nước, đó là nét cơ bản nổi bật nhất trong đường lối và phương pháp đánh thắng giặc Mỹ của Đảng ta.

Việc triển khai lực lượng với quy mô chưa từng thấy trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là một minh chứng điển hình về phát huy sức mạnh nhân dân - sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng một hậu phương lớn mạnh, việc bố trí và sử dụng các lực lượng cách mạng, việc mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất trên nền tảng liên minh công nông vững chắc là những điều kiện tất yếu để phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm tàng của đất nước và dân tộc. Sức mạnh ấy là sản phẩm sự kết hợp sức mạnh của lực lượng chính trị với sức mạnh của lực lượng quân sự, sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc với sức mạnh của cách mạng miền Nam, làm nên thắng lợi lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

 Người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã chung sức làm đường giao thông nông thôn.
Người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk chung sức làm đường giao thông nông thôn. 

Thấm thía giá trị của sức mạnh lòng dân trong xuyên suốt chiều dài lịch sử máu và hoa của dân tộc, Đảng ta luôn trân trọng thứ “vũ khí” quý giá ấy. Xây lầu cách mạng trên nền nhân dân, không chỉ trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ, công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước hôm nay, mai sau và cả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang được chỉ đạo thực hiện quyết liệt cũng vì mục tiêu sâu xa là giữ được niềm tin của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: "Người dân đồng thuận, Trung ương có thế để làm. Chúng ta phải đi từng bước vững chắc, đồng lòng". Từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cùng các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm chính trị được hiện thực hóa thành hành động. Không có khái niệm “ranh giới”, “vùng cấm”, nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử; nhiều sai phạm, tiêu cực và không ít cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý. “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, trăn trở và tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trân quý giá trị vô địch của sức mạnh lòng dân, Hiến pháp năm 2013 đã trang trọng khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Điều ấy cũng có nghĩa là phục vụ Nhân dân không chỉ là trách nhiệm, sứ mệnh chung của toàn thể bộ máy nhà nước, mà phải trở thành trách nhiệm, sứ mệnh cụ thể của từng cơ quan nhà nước; từng cán bộ, công chức, viên chức phải trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Đàm Thuần

,