Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Cập nhật lúc 19:33, Thứ Năm, 03/05/2018 (GMT+7)
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 26-4-2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung sau: mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam;  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; t biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Các sở, ngành liên quan, các tổ chức thành viên trong Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực...

Đăng Triều
 

,