Multimedia Đọc Báo in

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã tại Ea Kpam

11:55, 22/12/2018
Ngày 20-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã.
 
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kpam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
 
tt
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Kết quả trong 5 năm, toàn xã có 8/9 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm đạt 90%; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 103 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo hơn 206 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà ở cho 26 hộ nghèo; huy động nhân dân số tiền hơn 15 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công và hiến hàng trăm mét vuông đất xây dựng đường nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 5,42 %....
 
tt
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kpam khóa VII ra mắt tại Đại hội.
 
 Đại hội đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 là tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo...
 
Đại hội đã hiệp thương cử 39 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kpam khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Phan Bá Sáu tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
Thùy Duyên
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc