Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

18:46, 22/12/2018

Ngày 22-12, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tham dự hội nghị có hơn 500 đại biểu là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở; ủy viên Ủy ban kiểm tra, báo cáo viên, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, văn phòng Đảng ủy khối; lãnh đạo Hội cựu chiến binh Khối, Đoàn khối và các đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

f
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được phổ biến, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

f
Đồng chí Trần Xuân Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt các văn bản tại hội nghị. 

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.