Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

18:20, 10/01/2019

Sáng ngày 10-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị. 

Năm 2018, thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 9 Đoàn kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng, gắn với kiểm tra trách nhiệm của 4 cá nhân là người đứng đầu tổ chức đảng được kiểm tra và 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, đạt 100% chương trình đề ra.

x 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới đã kiểm tra đối với 971 tổ chức đảng trực thuộc và 28.202 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, kết luận có 962/971 tổ chức đảng và 28.147/28.202 đảng viên thực hiện tốt các nội dung Điều lệ Đảng; 55 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, trong đó 1 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 2 Đoàn giám sát đối với 2 tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm của 2 cá nhân là người đứng đầu tổ chức đảng, đạt 100% chương trình đề ra. Qua giám sát nhận thấy, về cơ bản các tổ chức, cá nhân đều thực hiện tốt các nội dung đề ra, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm. 

c
Các đại biểu tham dự hội nghị

Cấp huyện, cơ sở và chi bộ giám sát chuyên đề với 517 tổ chức đảng cấp dưới và 2.825 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Qua giám sát, hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt các quy định của Đảng.

Trong năm, qua công tác kiểm tra và xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng (bằng hình thức khiển trách) và 2 cá nhân (khiển trách 1 trường hợp và cách chức 1 trường hợp). Cấp huyện, cơ sở và chi bộ cũng đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 299 đảng viên và 5 tổ chức đảng.

c
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm dễ phát sinh vi phạm và có nhiều bức xúc trong dư luận; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; chú  trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen 14 tập thể và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc