Multimedia Đọc Báo in

Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2018

22:45, 18/01/2019
Chiều 18-1, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 1.800 văn bản các loại; chuẩn bị tài liệu phục vụ 42 cuộc họp, hội nghị; tập trung rà soát và giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại đông người phức tạp, các vấn đề liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc theo đúng quy định của pháp luật.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Công tác thẩm định, soạn thảo các văn bản trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm kịp thời, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao. 
 
Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm kinh phí hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy theo kế hoạch trên cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 
 Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như: Tiếp tục nâng cao vai trò, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy trên mọi lĩnh vực; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; đôn đốc tiến độ sửa chữa kho lưu trữ và nhà làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ỦY ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Như Quỳnh
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc