Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019

17:48, 02/10/2019
Chiều 2-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 
th
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Đình Hoàng phát biểu tại hội nghị
 
Trong 9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 được triển khai đồng bộ, kịp thời. Trong 9 tháng, đã xem xét kết nạp được 157/230 đảng viên mới, đạt 68,26% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và đạt 67,96% kế hoạch chỉ tiêu Đảng ủy Khối đề ra.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng quan tâm thực hiện. Qua đó đã kịp thời kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Trong 3 tháng cuối năm, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc sinh hoạt chuyên đề năm 2019...
 
Hồng Chuyên

Ý kiến bạn đọc