Multimedia Đọc Báo in

Xã khó khăn nhất của huyện M'Đrắk: Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới

09:39, 04/10/2019

Cách trung tâm huyện M’Đrắk 40 km, xã Cư San có 1.710 hộ với 8.368 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 99,8% (dân tộc Hmông chiếm 73%). Đây cũng là xã khó khăn nhất của huyện với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 41,89%, hộ cận nghèo 9,14%.

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian qua, Đảng bộ xã Cư San đã chú trọng tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Hằng năm Đảng bộ xã đã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi bộ trực thuộc, từ đó các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và người dân tộc thiểu số để xem xét kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã chú trọng công tác thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng một cách khoa học, kịp thời và đúng theo Điều lệ Đảng. Trong 3 năm (2016 - 2018), Đảng bộ xã Cư San đã cử 85 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; trong đó, đã kết nạp 36 đảng viên mới (22 đảng viên là người dân tộc thiểu số). Riêng 9 tháng năm 2019, Đảng bộ xã đã kết nạp được 9 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 134 đồng chí sinh hoạt ở 20 chi bộ (12 chi bộ thôn và 8 chi bộ cơ quan, đơn vị trường học), trong đó có 65 đảng viên là người dân tộc thiểu số; 11/12 thôn có đảng viên là người tại chỗ.

Đoàn viên thanh niên xã Cư San tham gia làm đường nông thôn mới.
Đoàn viên thanh niên xã Cư San tham gia làm đường nông thôn mới.

Trong các chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới phải kể đến Chi bộ thôn Khe Sanh. Chỉ tính riêng 3 năm (2016 - 2018), Chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới; hiện nay Chi bộ đã có 8 đảng viên; trong đó có 7 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hằng năm Chi bộ đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các đảng viên trong Chi bộ đều gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bí thư Chi bộ Triệu Đức Toàn là tấm gương điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao đời sống, gia đình anh đã chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang trồng cam, ngô và keo nguyên liệu giấy… mang lại thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cư San (thứ ba từ trái sang) nhận Giấy khen của Huyện ủy M'Đrắk về thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2018.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Cư San (thứ ba từ trái sang) nhận Giấy khen của Huyện ủy M'Đrắk về thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2018.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Cư San đã được Huyện ủy M’Đrắk khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên mới 3 năm liên tiếp (2016 - 2018).

Tiến Ninh


Ý kiến bạn đọc