Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở

08:54, 07/04/2020

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các chi bộ trực thuộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ huyện Krông Bông có 35 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với 3.152 đảng viên. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Bông Nguyễn Hồng Hà cho biết, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số chi bộ chưa tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 20-9-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về "Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Nhiều chi bộ mới chỉ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng và triển khai nhiệm vụ thời gian tới, chưa chú trọng công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề, không họp chi ủy trước nên nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ chưa sâu, đơn điệu, dàn trải; việc tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận của đảng viên còn hạn chế. Một số nơi năng lực của bí thư chi bộ yếu nên việc chuẩn bị nội dung cũng như điều hành sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng...

Đảng viên Sùng Minh Sơn, Trưởng thôn Ea Bar tìm hiểu tình hình đời sống của người dân trong thôn.
Đảng viên Sùng Minh Sơn, Trưởng thôn Ea Bar tìm hiểu tình hình đời sống của người dân trong thôn.

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU về nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ; phân công lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể của huyện về dự sinh hoạt tại các chi bộ.

Huyện ủy cũng đã thành lập các tổ công tác của cấp ủy, cấp huyện về dự sinh hoạt với đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức đoàn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, buôn. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi…Trên cơ sở đó, các TCCSĐ cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Cư Pui có 20 chi bộ trực thuộc với 236 đảng viên. Theo Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui Trần Thế Thành, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy đã phân công 13 đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách các địa bàn tham dự, hướng dẫn chi bộ tổ chức sinh hoạt, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng kiện toàn lại đội ngũ bí thư chi bộ.

Đối với những trường hợp đặc thù bí thư chi bộ là người dân tộc thiểu số còn hạn chế về năng lực thì thực hiện “cầm tay chỉ việc”. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên. Điển hình như Chi bộ thôn Ea Bar, hiện có 6 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên người dân tộc thiểu số phía Bắc. Do chi bộ chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi ủy nên trước kỳ họp, bí thư chuẩn bị trước những nội dung chính rồi triển khai trong chi bộ để xin ý kiến của đảng viên.

Bí thư Chi bộ thôn Hà Thị Hồng cho biết, mỗi năm chi bộ tổ chức họp mở rộng khoảng 3 lần, mời lãnh đạo Đảng ủy xã, ban tự quản, Mặt trận, các đoàn thể của thôn, đại diện các điểm, nhóm Tin lành cùng tham dự để bàn bạc, xây dựng nghị quyết, triển khai thực hiện những chương trình quan trọng như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn... Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ thôn Ea Bar luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ thôn Ea Bar (Đảng bộ xã Cư Pui) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chi bộ thôn Ea Bar (Đảng bộ xã Cư Pui) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Bông Nguyễn Hồng Hà cho biết, các đồng chí được phân công dự sinh hoạt Đảng với chi bộ đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các TCCSĐ thực hiện tốt quy trình, nội dung, thời gian nhằm nâng cao chất lượng mỗi buổi sinh hoạt. Qua kiểm tra cho thấy 70% chi bộ có nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, thảo luận và ban hành nghị quyết khả thi, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, bảo đảm mỗi kỳ sinh hoạt có từ 85-90% trở lên đảng viên tham dự.

Theo kết quả đánh giá, phân loại TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện Krông Bông cuối năm 2019, trong số 35 TCCSĐ có 33 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; trong số 259 chi bộ có 54 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 183 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 22 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2021: Những gam màu sáng
Năm 2021 đã khép lại với bộn bề gian khó, thách thức khi dịch COVID-19 kéo dài tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng với sự chung sức, đồng lòng, sự thích ứng, linh hoạt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc, phối hợp, chung tay của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện “mục tiêu kép”, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, ghi nhận những gam màu sáng trong bối cảnh khó khăn bao trùm.