Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ)

21:36, 06/05/2020
Ngày 6-5, Đảng bộ xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
 
Tham dự đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; H’Lim Niê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ cùng 143 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho 267 đảng viên toàn Đảng bộ xã…
 
a
Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ; có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết (NQ) đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,37% (NQ từ 10 - 12%); thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện 38,7 triệu đồng/năm (NQ từ 15 - 30 triệu đồng); huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước trên 64 tỷ đồng (NQ 30 tỷ đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,7% (năm 2015) xuống còn 1,98% (năm 2020); đặc biệt, xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 (sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra)…

a
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên; việc thực hiện, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ xã Bình Thuận có 32 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 52 đảng viên; 100% thôn, buôn có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ; bình quân hằng năm có 89,4% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 89,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Thuận đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 13,42%; thu nhập bình quân đầu người 77,63 triệu đồng/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt 80 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành các tiêu chí nâng cao theo bộ tiêu chí nông thôn mới hiện hành; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%...
 
a
Đồng chí Y Vinh Tơr - Bí thư Thị ủy Buôn Hồ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đại biểu dự đại hội đã thảo luận, góp ý và thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới: xây dựng các vùng sản xuất, hợp tác xã, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả nhằm bao tiêu sản phẩm cho người dân; huy động, lồng ghép các nguồn lực nhất là nguồn lực từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, buôn; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Y Vinh Tơr - Bí thư Thị ủy Buôn Hồ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục; lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thuận cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: tận dụng thế mạnh, lợi thế của địa phương để có hướng phát triển kinh tế có trọng tậm, trọng điểm và đột phá; chú trọng phát triển các hình thức sản xuất theo hướng liên kết; nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc huy động các nguồn lực xã hội; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; chủ động thức hiện tốt việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo…
 
a
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
 
Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Phạm Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng thời, bầu 10 đồng chí đi dự đại hội đại biểu cấp trên.
 
 
Thúy Hồng
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk qua các kỳ Đại hội
Đắk Lắk và Mondulkiri là hai tỉnh có chung đường biên giới. Sự kết nối, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk đã thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam – Campuchia.