Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cơ sở

18:37, 10/09/2020

Trong 2 ngày 10 và 11-9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Buôn Hồ phối hợp với Ban Dân vận thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho các cán bộ dân vận ở cơ sở năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 100 học viên là trưởng, phó ban dân vận các xã, phường, cán bộ bán chuyên trách  làm công tác dân vận và tổ trưởng tổ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố các xã, phường.

a
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ.

Học viên được tìm hiểu và trao đổi các nội dung: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo; công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; nghiệp vụ công tác dân vận và xử lý tình huống trong công tác dân vận; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác dân vận – mặt trận cho cán bộ cơ sở. Từ đó, vận dụng vào thực tế tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ trong giai đoạn hiện nay. 

 

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.