Multimedia Đọc Báo in

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:24, 13/04/2021

Sáng 13-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo bầu cử).

Tham dự còn có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy…

sd
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch kiểm tra về công tác bầu cử; việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo bầu cử; nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử. Theo đó, đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra vào ngày 16-4-2021. Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho hội nghị này được đảm bảo đúng chương trình, quy định và đúng tiến độ.

sd
Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nêu ý kiến thảo luận

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện xong công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri nơi cư trú cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra. UBND cấp xã đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định; thành lập được 1.794 tổ bầu cử với tổng số 1.802 điểm bỏ phiếu. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Chỉ đạo bầu cử chưa tiếp nhận thông tin nào phản ánh, khiếu nại của công dân qua đường dây nóng. Tuy nhiên, Tiểu ban có nhận được 2 đơn kiến nghị bằng văn bản với cùng một nội dung liên quan đến công tác giới thiệu nhân sự bầu cử HĐND cấp xã, hiện đang được tham mưu xử lý theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền trong bầu cử đã và đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành khẩn trương, chu đáo. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong bầu cử được các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19…

sd
Đồng chí Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ công tác triển khai bầu cử

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Trong quý II năm 2021, chúng ta cần phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là nhiệm vụ mang tính quyết định trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Để triển khai tốt các nội dung công việc bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau cuộc họp này, Ban Chỉ đạo bầu cử và các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra đảm bảo thực sự an toàn, tiết kiệm kinh phí và đúng theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền, gắn liền với định hướng, giới thiệu được những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử HĐND đảm bảo về các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe… Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử sẽ làm Trưởng đoàn công tác bám sát cơ sở được phân công để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử tiến hành theo đúng quy định, an toàn và thành công tốt đẹp.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.