Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:12, 15/04/2021
Sáng 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, các xã, phường, thị trấn trong và ngoài huyện đã tổ chức 64 hội nghị với sự tham dự của 6.987 cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 87 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đều bảo đảm đúng thành phần, thời gian, số lượng quy định. Cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến nhận xét thẳng thắn, thể hiện sự tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X.
 
Qua ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, 87/87 ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong số 87 ứng cử viên có 83 ứng cử viên đạt 100% số phiếu, 4 ứng cử viên đạt 91 – 98% số phiếu.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã phân tích, thảo luận và nhất trí thông qua danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Krông Bông khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 59 người; trong đó có 19 ứng cử viên nữ (chiếm tỷ lệ 32%), 20 ứng cử viên người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 34%),10 ứng cử viên là người ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 17%), 20 ứng cử viên dưới 40 tuổi (chiếm tỷ lệ 34%), 3 ứng cử viên theo tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5,08%).
 
Theo luật định, trong thời gian trước khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện sẽ tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử.
 
Khả Lê
 

Ý kiến bạn đọc